Metoda

Zajęcia tenisowe są prowadzone w oparciu o system Play and Stay oraz opracowaną przez PTR standardową metodę nauczania z wykorzystaniem video analizy oraz maszyny do wyrzucania piłek tenisowych. Jedna lekcja trwa godzinę zegarową i może być przeprowadzona indywidualnie lub w grupach do 4 i 6 osób.

Play & Stay - tenis to gra a nie sama technika. Nauka techniki powinna być prowadzona przez grę. Głównym założeniem systemu jest umożliwienie uczniom gry już od pierwszych zajęć. W tym celu stosuje się piłki o mniejszej kompresji oraz modyfikuje pole gry.

PTR - Professional Tennis Registry to największą na świecie organizacja zrzeszająca trenerów tenisowych. Opracowana przez nią standardowa metoda nauczania PTR polega na progresywnym wprowadzaniu łatwych do opanowania elementów składających się na poszczególne uderzenia tenisowe. Kładzie nacisk na ważne z naukowego punktu widzenia aspekty techniki, pozwalając jednocześnie kształtować indywidualny styl każdego gracza.

Dartfish jest programem stworzonym w celu prowadzenia video analizy. Pozwala na prezentację materiału wideo na korcie oraz jego analizę. Możliwy jest pomiar konkretnych odległości, kątów oraz prędkości. Jest lustrem dającym graczom jasny obraz ich gry i pozwalającym na efektywne korygowanie błędów technicznych.

Maszyna do wyrzucania piłek jest doskonałym narzędziem służącym do szybkiego opanowania niezbędnej w tenisie regularności. Pozwala na precyzyjne, szybkie wyrzucanie dużej ilości piłek i tym samym zwiększenie ilości uderzeń osób ćwiczących.